EFM besteedt veel aandacht aan de oriëntatie, dit is een cruciale fase waarin het werken aan een vertrouwensband en het zoeken van aansluiting/ingang bij de cliënt voorop staat. We zijn op de hoogte van het beeld dat de doelgroep heeft op de begeleiding en spelen daar op in. Onze begeleiding is resultaatgericht, er wordt specifiek stil gestaan bij de succesmomenten met als doel cliënt te motiveren.

Bij EFM is het van belang dat onze begeleiders een klik hebben met de cliënten. Door eerst samen de praktische zaken op te pakken, leert de cliënt dit voortaan zelf uit te voeren. Wanneer een cliënt zich specifieke vaardigheden eigen heeft gemaakt, nemen we een coachende rol aan. We denken mee, maken de situatie inzichtelijk en geven tips. Een succesvol traject eindigt uiteindelijk met het realiseren van een vorm van optimale zelfredzaamheid.

Periodieke evaluaties met client en aanmelder zorgen ervoor dat tijdig kan worden bijgestuurd en resultaten behaald worden.