EFM biedt begeleiding aan mensen van alle afkomsten, de hulpvraag staat hierin centraal. Bij de doelgroep met een migrantenachtergrond heeft EFM een meerwaarde. Uit ervaring is gebleken dat de begeleiding bijvoorbeeld ook meerwaarde heeft bij jongeren die deel uitmaken van de straatcultuur. De straatcultuur is etnisch gemixt.

EFM heeft een outreachende aanpak en komt dus ook bij mensen thuis. Samen bekijken wij wat belangrijk is voor de cliënt en het systeem.

De begeleid(st)ers spreken naast het Nederlands ook Marokkaans (Arabisch en Tamazight/ berbers) en Turks.

EFM biedt outreachtende cultuursensitieve begeleiding. Deze begeleiding is praktisch en laagdrempelig van aard. De begeleiding is resultaatgericht, na elk contactmoment is het doel dat de cliënt weer een stap verder is. Er wordt stilgestaan bij succesmomenten om de cliënt te motiveren.

Wij werken samen met gemeenten in midden-Nederland. Om te weten of uw gemeente hiertussen zit, verwijzen we naar de A-Z lijst onder het tabblad “partners”.