Wat is onze missie?

De missie van EFM is het verbeteren van de maatschappelijke positie van individuen en gezinnen met (met name) een migrantenachtergrond door hen op professionele wijze te ondersteunen, in de vorm van ambulante begeleiding. Het doel is een gewaardeerde positie in de samenleving te realiseren. Wij zien dat de begeleiding/ zorg op het gebied van diversiteit tekort schiet en vullen dit gat graag op.

Onze visie

Als we de diversiteit binnen de samenleving als een gegeven beschouwen en we benadrukken dat de  cliënt centraal staat, komen we tot de volgende visie. We zien diversiteit van burgers vooral als iets positiefs, als een krachtige inspiratiebron voor de meeste burgers om het eigen leven op een positieve manier vorm te geven. Daarnaast blijkt echter dat het leven tussen twee culturen ook risico’s met zich meebrengt als het niet in balans is. Bij het verbinden van de positieve waarden uit de verschillende culturen hoeft men geen keuze te maken voor één cultuur maar kan  “het beste uit twee culturen” gehaald worden. Hiermee bedoelen we dat cliënten worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar de sterkten van de Nederlandse (westerse) cultuur en de migrantencultuur en zich deze waarden eigen te maken. De cliënten worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen, te participeren en gebruik te maken van de mogelijkheden die zich in de samenleving aandienen.