EFM is ontstaan vanuit de behoefte naar een acceptabele en zinvolle hulp aan jeugdigen met(met name) een migrantenachtergrond. Door de jaren heen heeft EFM zich ontwikkeld naar ambulante begeleiding voor jeugd, (jong)volwassenen en gezinnen. EFM heeft als doel om voor haar doelgroep een gewaardeerde plek in de samenleving te realiseren. We doen dit op een effectieve en flexibele manier en leveren maatwerk

Onze opdrachtgevers kunnen het volgende van EFM verwachten:

  • Maatschappelijk betrokken. Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze samenleving;
  • Outreachend, laagdrempelig, levert acceptabele en zinvolle hulp;
  • Integrale aanpak en maakt daarbij onderdeel uit van de keten. Effectieve hulp: doen wat werkt en participeren waar nodig;
  • Positieve benadering (empoweren) van het individu, maar is waar nodig ook corrigerend. Wij gaan uit van iemands kracht, talenten en kwaliteiten. Wij helpen om die te versterken en te ontwikkelen. Dit alles om te komen tot een optimale vorm van zelfredzaamheid;
  • Levert kwaliteit. Wij beschikken over jarenlange ervaringen om tot optimale resultaten te komen. Daarbij is EFM gecertificeerd (ISO 9001:2015) en staat kwaliteit hoog in het vaandel;
  • Adequaat, vraag- en resultaatgericht en levert maatwerk;
  • Wij hechten grote waarde aan integriteit. Onze selectiecriteria, uitgebreide sollicitatieprocedure en intensieve inwerkprocedure zorgen ervoor dat onze medewerkers onze visie, missie, aanpak etc. goed kunnen uitdragen en toepassen.