Dagelijks zetten wij ons in om het leven van onze ‘maatjes’ weer op de rails te krijgen en te houden

EFM Support Team staat voor Effectief, Flexibel en Maatwerk en heeft als doel om op een effectieve en flexibele manier maatwerk te leveren in de ondersteuning van mensen met ​(met name) een migrantenachtergrond

Effectief

Onze begeleiding is laagdrempelig en toegankelijk. Wij werken met begeleiders die als voorbeeldrol voor de doelgroep fungeren. Onze begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig met optimale zelfredzaamheid als doel.

Flexibel

Wij kijken welke aanpak het beste werkt, hanteren een pro-actieve benadering, schakelen snel en zijn aanwezig op de cruciale momenten.

Maatwerk

Wij zijn vraag- en resultaatgericht en leveren maatwerk. De juiste matching zorgt voor een snelle aansluiting, herkenning, vertrouwen en resultaten.

Individuele begeleiding

1 op 1 begeleiding waarbij samengewerkt wordt naar zelfredzaamheid

Bemoeizorg

Binnen deze aanpak richten onze begeleiders zich op mensen met multiproblematiek, voor overlast zorgen maar het moeilijk vinden om hulp te zoeken of te accepteren.

Specialistisch jongerenwerk

EFM biedt cultuursensitief jongerenwerk waarbij het reguliere aanbod niet voldoende aansluit.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is een vorm van opvoedondersteuning, deze is ambulant en vooral in de thuissituatie.

Cultuursensitieve woonbegeleiding

Woonbegeleiding voor jongeren met een migrantenachtergrond in combinatie met psychische kwetsbaarheden.

Social Return

In het kader van social return organiseren wij wekelijks sport- en maatschappelijke activiteiten voor de doelgroep.

Een begeleidingstraject van EFM bestaat uit vier fasen, met als uiteindelijke doel het realiseren van optimale zelfredzaamheid. De invulling van onze methodiek lichten we graag toe tijdens een kennismaking

FASE 1

Oriëntatie

FASE 2

Begeleiding

FASE 3

Monitoring

FASE 4

Zelfredzaamheid

“De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die controle heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.”

Onze partners