Visie

De visie van EFM is dat het leven met/ tussen verschillende culturen voor de meeste mensen een krachtige inspiratiebron is om het eigen leven op een positieve manier vorm te geven. Daarnaast blijkt echter dat dit ook risico’s met zich mee kan brengen in het dagelijks leven. De medewerkers van EFM verbinden de positieve waarden uit de verschillende culturen en motiveren de cliënten om de juiste balans hierin te vinden. Bij de begeleiding wordt aangesloten bij de beleving van de cliënten en hun omgeving. Daarnaast staat het bieden van perspectief, opdoen van succeservaringen en het ervaren van plezier centraal.