Missie

De missie van EFM is het verbeteren van de maatschappelijke positie van individuen en gezinnen met (met name) een migrantenachtergrond door hen op professionele wijze te ondersteunen, in de vorm van ambulante begeleiding. Het doel is een gewaardeerde positie in de samenleving te realiseren. Wij zien dat de begeleiding/ zorg op het gebied van diversiteit tekort schiet en willen dit gat graag opvullen.