Algemeen

EFM Support Team staat voor Effectief, Flexibel en Maatwerk en heeft als doel om op een effectieve en flexibele manier maatwerk te leveren in de ondersteuning van mensen met een niet-westerse achtergrond. Kortheidshalve wordt hierna de afkorting EFM gebruikt.

EFM richt zich op:

  •          Jongeren die vastlopen op school, in de vrije tijd en in de relatie met de eigen familie
  •         Gezinnen en individuen die vastlopen in hun contacten met instanties, zoals de Jeugdzorg, reclassering en het UWV.

EFM heeft een organisatie met korte lijnen en straalt laagdrempeligheid uit. Wij hechten veel waarde aan de relatie die wij met onze opdrachtgevers onderhouden. Tevens staat bij ons het onderlinge vertrouwen hoog in het vaandel. De oprichters van EFM zijn ervaringsdeskundigen, breed opgeleid en gediplomeerd in coaching en counseling. Hierdoor beschikken zij over kennis, vaardigheden en ervaring om te voorzien in de vraag van de opdrachtgevers. Onze meerwaarde zit vooral in het bruggen bouwen tussen verschillende culturen en talen. Omdat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van diversiteitsverschillen en achtergronden van gedrag en normen en waarden uit verschillende culturen, kunnen wij deze functie goed uitvoeren. In de hulpverlening schort het vaak hieraan.

Wij staan altijd klaar voor onze opdrachtgevers en zijn altijd bereikbaar op locatie, via de mail en telefoon. Onze (nieuwe) medewerkers worden, na een succesvolle sollicitatieprocedure, geacht zich de visie, werkwijze en identiteit van EFM eigen te maken.

Toelatings-en uitsluitingsgronden

Om ervoor te zorgen dat de cliënten optimaal bediend worden en onze kennis en expertise aansluit bij hetgeen benodigd is, hanteren we bij de beoordeling hiervan de onderstaande toelatings-en uitsluitingscriteria.

Bij telefonische aanmelding of tijdens de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen bij de doelgroep die we voor ogen hebben.

Toelatingsgronden:

  • Begeleiding willen en accepteren (zich willen ontwikkelen en aanspreekbaar zijn op gedrag);
  • Leerbaar, mogelijkheid tot ontwikkeling/vergroten zelfredzaamheid;
  • Geldige beschikking individuele begeleiding Jeugd, WMO of andere financieringsbronnen vanuit overheid/ gemeente, school en andere organisaties.

Uitsluitingsgronden:

  • Begeleiding op grond van een persoonsgebonden budget;
  • Ernstige vormen van verslaving waarbij parallel aan de begeleiding geen behandeling (bij externe partijen) is ingezet. Tevens is cliënt niet toeleidbaar naar behandeling;
  • Zware vormen van psychiatrie waarbij parallel aan de begeleiding geen behandeling (bij externe partijen) is ingezet. Tevens is cliënt niet toeleidbaar naar behandeling;
  • Betrokkenheid bij zware criminaliteit met een ernstig risico voor letsel of psychische schade aan derden, waaronder mede cliënten, medewerkers van de organisatie en buurtbewoners.
  • Cliënten waar 24/7 begeleiding/ toezicht nodig is.