Persoonsgebonden aanpak

In opdracht van gemeenten voeren wij de volgende werkzaamheden uit op het gebied van Persoonsgebonden aanpak (PGA) en nazorg van ex gedetineerden:

  • Bezoeken van gedetineerden met het oog op naderende vrijlating;
  • Voorbereidingen treffen i.s.m. familie, gemeenten etc. t.b.v. vrijlating;
  • Individuele gesprekken met de jongeren;
  • Opgestelde hulpverleningsplan/ plan van aanpak in de praktijk brengen, toezien op naleving en monitoren;
  • Casusregie uitvoeren;
  • Samenwerken en afstemmen met betrokken partijen;
  • Deelname aan overleggen voor wat betreft betrokkenen die in begeleiding zijn.